Home / Giới thiệu / ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Giám Đốc 
Mr. Lê Trình
Quản Lý
Ms. Thùy Dung
Marketing Manager
Mr. Quý Phạm
Senior Assistant Ms. Linh Cao

 

 

Senior Team CS Quận 9
Mr. Như Ý
Senior Team CS Thủ Đức
Mr. Dinh Trần
Senior Team 
Mr. Trí Quân
Senior Team CS Gò Vấp Mr. Xuân Thịnh
Senior team CS Thủ Đức
Mr. Nghĩa Nguyễn