Th.S Ngọc Định

Thạc sĩ Ngọc Định, Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội)