Tag Archives: sinh nhật lần thứ 7

Trung tâm Âm nhạc Dấu Chấm Đen mừng sinh nhật lần thứ 7

Một sự kiện đặc biệt trong tháng 5 của Dấu Chấm Đen. Ngày 10-5-2010, ngày 10-5-2017 sinh nhật lần thứ 7 của Trung Tâm Âm Nhạc Dấu Chấm Đen Để tri ân học viên cùng với lời cảm ơn sâu sắc đến các bật phụ huynh, học viên đã đồng hành cùng Dấu Chấm Đên […]