Lưu ý:

  • Chọn nơi yên tĩnh, ít tạp âm và đặt đàn gần vị trí thu âm để được kết quả chính xác nhất.
  • Nhấn Allow để cho phép kết nối micro của máy tính.

%CODE%