Với mong muốn mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội, vì một tương lai thế hệ trẻ Việt Nam tốt đẹp hơn, được sống với khao khát, đam mê và ước mơ của mình.

Cứ mỗi một học viên đăng kí học tại trung tâm sẽ được dành lại 1,000VNĐ vào Quỹ Trái Tim Dấu Chấm Đen để hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn, khuyết tật có nguyện vọng được học đàn.

Sứ mệnh Quỹ Trái Tim: Quỹ này được thành lập với sứ mệnh giúp cho bất cứ trẻ em Việt Nam nào cũng có thể được học đàn và chơi đàn, được thỏa nguyện đam mê của mình.

PHẠM VI HỖ TRỢ: những đối tượng mà Quỹ Trái Tim Dấu Chấm Đen ưu tiên hỗ trợ, bao gồm:

  • – Những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa có nguyện vọng học đàn.
  • – Những trẻ em mà gia đình các cháu có hoàn cảnh có khó khăn có nguyện vọng học đàn
  • – Những trẻ em hoặc khuyết tật có nguyện vọng được học đàn.
  • – Đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, những người còn thiếu bữa ăn và con em không được học hành có khó khăn có nguyện vọng học đàn

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

  1. Ngân sách của Quỹ sẽ được sử dụng để mua đàn (guitar, piano, ukulele, organ…) để tặng cho các cháu và để hỗ trợ cho giáo viên tham gia giảng dạy.
  2. Kết quả hoạt động được cập nhật thường xuyên trên website của Trung tâm Âm nhạc Dấu Chấm Đen.
  3. Qũy có Ban điều hành riêng được bầu chọn và được tư vấn, giám sát một cách công khai bởi Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

Phụ trách dự án

Ban Giám Đốc Trung tâm Âm nhạc Dấu Chấm Đen