Thầy Hoàng Đặng

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC: THẦY HOÀNG ĐẶNG

 • Thầy Hoàng Đặng hiện là giảng viên bộ môn Thanh Nhạc tại Trung tâm Dấu Chấm Đen cơ sở Gò Vấp
 • Tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Thanh Nhạc

 

 

Thầy Minh Nhật

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC: THẦY NGUYỄN MINH NHẬT

 • Thầy Minh Nhật hiện đang là giảng viên bộ môn Thanh Nhạc tại Trung tâm Dấu Chấm Đen Quận 9
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân Thanh Nhạc
 • Đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hơn 10 năm

 

 

Cô Ái Linh

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC: CÔ TRẦN THỊ ÁI LINH

 • Cô Ái Linh hiện đang là giảng viên bộ môn THANH NHẠC tại Trung tâm Dấu Chấm Đen Quận 9
 • Chuyên môn: Đại học Thanh nhạc
 • Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc được 5 năm.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm

 

Cô Phương Quý

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC: CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUÝ

 • Cô Phương Quý hiện đang là giảng viên bộ môn THANH NHẠC tại cơ sở Dấu Chấm Đen Quận 9
 • Chuyên môn: Đại học Thanh nhạc – Trường Đại Học Sài Gòn
 • Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc được 5 năm.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm
 • Chuyên môn Đàn, kí xướng âm, hình thức âm nhạc, sáng tác, hòa âm, Diễn Xuất, Múa, Nói Trước Công Chúng, DànDựng Chương Trình…